Mr.X (nur auf schwedisch)

Det är den tredje inlägg för idag men det är nagon fraga jag ville fraga idag (ni känner till dom hära fragor man vill fraga men vagra inte pa riktigt?)... Mr.X (jag vill inte säger namnet inte att han hittar sitt namn i mina inlägg här)- är det inte möjligt att han bara säger en av dom här tre grejerna a) vi är bara vänner, b) jag vill pa nagon sätt vara ihop med dig men jag har en flickvän som kommer dödar mig därför kommer vi bara vara vänner, c) jag vill vara ihop med dig och kan han snälla svara pa min e-majl om han och hans konstiga kompisar vill gar pa tivolin i fredag eller inte? Eller är det nagonting killar inte gör-svara pa mejl? Maste jag vänta till han känna sig för att smsa, mejla eller vad som helst? Är det sa komplicerat att svara pa en mejl? Svara han inte eftersom han tycker att det vore för ocoolt att svara innan fredag? Vill han inte gar eller har han nagonting annat att göra? Jag är säkert pa att han har läst den eftersom han har datorn pa nästan alltid. Alltsa vars är problemet? Manga fragor för en dag...

5.8.08 22:04

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen
Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung